Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

opracowanie studium dla terenu całej gminy Gryfino

 

WNIOSEK DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFINO ( format RTF , format PDF)

W związku z przystąpieniem przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości terminy spotkań, które będą miały charakter informacyjny

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego projektu studium

UCHWAŁA NR XVI/151/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino.