Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

opracowanie studium dla terenu całej gminy Gryfino