Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 19 marca  2015 r. godz. 1000

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Guga Rafał obecny
2.    Kamiński Łukasz obecny
3.    Skonecki Czesław obecny
4.    Rubczak Małgorzata obecna
5.    Trzepacz Zenon obecny
6.    Zwoliński Piotr obecny