Rok 2016 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok

Lista załączników:
ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO [59927 bajtów]