Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
w dniu 19 sierpnia 2016 r. o godz. 800

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    De La Torre Ewa obecna
2.    Jaremczuk Leszek obecny
3.    Namieciński Tomasz nieobecny
4.    Para Marcin obecny
5.    Pazik Marcin obecny
6.    Warda Bogdan obecny