Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 12 września (poniedziałek) 2016 r. godz. 830

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
    2. przyjęcie protokołu nr 40/16 oraz 41/16
  2. Kontrola działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r.
  3. Wolne wnioski i informacje.