Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/282/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji Rady

UCHWAŁA NR XXXI/282/16
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie zmian w składzie osobowym komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się co następuje:

§ 1. Do składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie powołuje się radnego Janusza Skrzypińskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Kasprzyk

 

Uzasadnienie

W związku z objęciem mandatu przez radnego Janusza Skrzypińskiego, który w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 18 grudnia 2016 r. zdobył największą ilość głosów, konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej skład osobowy komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie.