Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. godz. 1000

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Guga Rafał obecny
2.    Kamiński Łukasz obecny
3.    Skonecki Czesław obecny
4.    Rubczak Małgorzata nieobecna
5.    Trzepacz Zenon obecny
6.    Zwoliński Piotr obecny
7.    Skrzypiński Janusz obecny