Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2022 oraz statystyczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Lista załączników:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2022 [329208 bajtów]