Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. godz. 1000

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Guga Rafał nieobecny
2.    Kamiński Łukasz obecny
3.    Skonecki Czesław obecny
4.    Rubczak Małgorzata nieobecna
5.    Trzepacz Zenon obecny
6.    Zwoliński Piotr obecny
7.    Skrzypiński Janusz obecny