Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 18 maja (czwartek) 2017 r. godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  • przyjęcie protokołu nr nr 32/17

 2. Analiza zagrożeń wodnych i akwenów wykorzystywanych do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Gryfino.

 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie za rok 2016 – DRUK NR 1/XXXVII.

 4. Sprawozdanie z działalności Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie w 2016 roku – DRUK NR 2/XXXVII.

 5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gryfinie za 2016 r. – DRUK NR 3/XXXVII

 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XXXVII.

 8. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 5/XXXVII

 9. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – DRUK NR 6/XXXVII

 10. desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego – DRUK NR 7/XXXVII

 11. wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2017 – DRUK NR 8/XXXVII

 1. Wolne wnioski i informacje.