Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu
w dniu 9 października (poniedziałek) 2017 r. godz. 1300

  1. Sprawy regulaminowe:

    • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Opiniowanie wniosków złożonych do budżetu na rok 2018.

  3. Wolne wnioski i informacje.