Lista obecności

Lista obecności
 Członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 1300

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Guga Rafał obecny
3.    Hładki Krzysztof obecny
4.    Kamiński Łukasz obecny
5.    Skonecki Czesław obecny
6.    Skrzypiński Janusz obecny
7.    Rubczak Małgorzata obecny
8.    Trzepacz Zenon obecny
9.    Warda Bogdan obecny
10.    Wisińska Małgorzata obecna
11.    Zwoliński Piotr obecny