Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. godz. 1300

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Guga Rafał obecny
2.    Kamiński Łukasz obecny
3.    Skonecki Czesław obecny
4.    Rubczak Małgorzata obecna
5.    Trzepacz Zenon obecny
6.    Zwoliński Piotr obecny
7.    Skrzypiński Janusz obecny