Rok 2018
Data ogłoszenia:2018-06-22
Tytuł:Konsultacje społeczne mieszkańców Tarasu Północ

Gryfino, dnia 19 czerwca 2018 r.

Szanowni Mieszkańcy osiedla „Taras Północ”,

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanej dokumentacji projektowej na budowę ulic przyległych do posesji znajdujących się przy ul. Śląskiej, Kujawskiej, Podlaskiej oraz części ul. Mazowieckiej i Limanowskiego w Gryfinie.

Opracowywana dokumentacja projektowa dotycząca budowy powyższych ulic obejmuje m.in.: kanalizację deszczową wraz z indywidualnymi przyłączami do każdej posesji, zagospodarowanie pasa drogowego w nawierzchnie jezdni, ciągi piesze, chodniki, pasy zieleni, schody terenowe, zjazdy do posesji.

Plan zagospodarowania pasa ul. Śląskiej, Kujawskiej, Podlaskiej oraz części ul. Mazowieckiej i Limanowskiego został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w zakładce Ogłoszenia ~ Rok 2018. W trakcie trwania konsultacji każdy mieszkaniec będzie mógł przedstawić swoje opinie, uwagi i przesłać je drogą mailową na adres: inwestycje@gryfino.pl, do dnia 16 lipca 2018 roku, w tytule wiadomości proszę wpisać „Konsultacje Taras Północ”.

Wszystkie zebrane opinie i uwagi przekażemy firmie projektowej a następnie planujemy zorganizować spotkanie z wszystkim zainteresowanymi stronami poświęcone omówieniu rozwiązań i rekomendacji.

W związku z powyższym zapraszam Państwa do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i współpracy, których celem będzie wypracowanie wspólnych, możliwych z punktu widzenia technicznego korzyści i udogodnień dla mieszkańców. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, ul. I Maja 16, pokój nr 11, w poniedziałek w godzinach (8:00-16:00), wtorek – piątek w godzinach (7:30-15:30).

 

Z poważaniem

Tomasz Miler
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino


Aktualne:Nie
Lista załączników:
Dokumentacja projektowa - koncepcja [2707208 bajtów]
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych