Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Szymańska-Ciepłucha Iwona - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

Lista załączników:
Oświadczenie majątkowe [1540595 bajtów]