Sesja nr XLVIII

UCHWAŁA NR XLVIII/483/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino)

Lista załączników:
UCHWAŁA NR XLVIII/483/18 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 czerwca 2018 r. [2357136 bajtów]