Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Drążek Teresa - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Lista załączników:
Oświadczenie majątkowe [1264575 bajtów]