Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w grudniu 2021 r.

22
Posiedzenie w trybie zdalnym
2.12.2021 r.
godz. 815
(czwartek)
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gryfinie
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie opinii do wniosków do projektu budżetu złożonych przez radnych, kluby radnych, przedstawicieli sołectw oraz mieszkańców gminy.
 3. Wolne wnioski i informacje.
10.12.2021 r.
godz. 815
(piątek)
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Przygotowanie planu pracy na 2022 rok.
13.12.2021 r.
godz. 900
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Przygotowanie planu pracy na 2022 rok.
14.12.2021 r.
godz. 1015
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Przygotowanie planu pracy na 2022 rok.
15.12.2021 r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Przygotowanie planu pracy na 2022 rok.
 4. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.
 5. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 – 2020.