Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ w lutym 2020 r.

22
18.02.2020 r.
godz. 1230
(wtorek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przygotowanie Gryfińskiego Domu Kultury do ferii zimowych (komisja wyjazdowa).
24.02.2020 r.
godz. 1000
(poniedziałek)
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja OPS i Straży Miejskiej w zakresie pomocy osobom bezdomnym.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 25.02.2020 r.
godz. 900
(wtorek)
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie wniosków do aktualizacji harmonogramu budowy dróg.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.02.2020r.
godz. 800
(środa)
Komisja Rewizyjna
oraz
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 3. Kontrola stanu użytkowego i wykorzystania świetlic wiejskich.
 4. Transport publiczny – komunikacja autobusowa oraz kolejowa. Finansowanie, oczekiwania mieszkańców.