Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXV Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie