Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

opinie

 

DRUK
NR
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu,
Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
 1/XLIX Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości  Komisja przyjęła sprawozdanie do  wiadomości  Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości  Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
 2/XLIX Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
 3/XLIX Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
 4/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
 5/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
 6/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
 7/XLIX pozytywnie negatywnie Załącznik nr1 pozytywnie
 8/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XLIX pozytywnie pozytywnie negatywnie pozytywnie
11/XLIX negatywnie Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie pozytywnie
12/XLIX pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie
13/XLIX pozytywnie negatywnie negatywnie pozytywnie
14/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
15/XLIX pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie
16/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
17/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
18/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
19/XLIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
20/XLIX Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie negatywnie pozytywnie

Załącznik nr 1 – Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o to, aby § 5. ust.1 otrzymał brzmienie: „Dostawa towaru na targowisko środkami transportu, przez bramy zlokalizowane od ulicy Energetyków, odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 9.00 oraz 17.00 – 18.00, a w soboty i niedziele handlowe w godzinach 6.00 – 9.00 oraz 14.00 – 15.00”.