Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XI Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
5/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XI pozytywnie komisja nie zajęła stanowiska komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie
13/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XI komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie komisja nie zajęła stanowiska
15/XI komisja nie zajęła stanowiska Załącznik nr 3 Załącznik nr 2 Załącznik nr 1
16/XI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
17XI pozytywnie negatywnie pozytywnie negatywnie


Załącznik nr 1 – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o uzupełnienie załącznika nr 1 dopisując w tytule po słowach „…..wpisanym do rejestru zabytków” słów „lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków”.

Załącznik nr 2 – Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o uzupełnienie załącznika nr 1 dopisując w tytule po słowach „…..wpisanym do rejestru zabytków” słów „lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków”.

Załącznik nr 3 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o uzupełnienie załącznika nr 1 dopisując w tytule po słowach „…..wpisanym do rejestru zabytków” słów „lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków”.