Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

gg Opinie Komisji do projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

  

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XXVI

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości

Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości

2/XXVI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

3/XXVI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

4/XXVI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

5/XXVI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

6/XXVI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7/XXVI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/XXVI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/XXVI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/XXVI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

11-1/XXVI

negatywnie negatywnie Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie

11-2/XXVI

negatywnie negatywnie Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie

11-3/XXVI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

12/XXVI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

13/XXVI pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie pozytywnie
14/XXVI

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie