Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

                            
DRUK NR

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/III pozytywnie negatywnie Załącznik nr 1 pozytywnie
2/II pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
3/II Komisja wypracowała propozycje do planu pracy Rady Miejskiej Komisja wypracowała propozycje do planu pracy Rady Miejskiej Komisja wypracowała propozycje do planu pracy Rady Miejskiej Komisja nie zajęła stanowiska
4/II Komisja wypracowała swój plan pracy  na rok 2019 Komisja wypracowała swój plan pracy  na rok 2019 Komisja wypracowała swój plan pracy  na rok 2019 Komisja wypracowała swój plan pracy  na rok 2019
5/II pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
 

Załącznik Nr 1 - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Gryfinie po rozpatrzeniu projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2019, wnioskuje o:

  1. zwiększenie środków w dziale 801 - oświata i wychowanie o kwotę 25.000 zł, poprzez przesunięcie z działu 750 – administracja publiczna, promocja jednostek samorządu terytorialnego lub z działu 550 - hotele i restauracje, pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (ferie i wakacje) oraz udzielania pierwszej pomocy.
  2. zabezpieczenie środków na realizację oświetlenia na Górce Miłości, tj. ulicy Kwiatowej i schodzących alejek w dół ścieżki w kwocie 100.000 zł, pozyskanych z rezerwy inwestycyjnej.