Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LXI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/LXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/LXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/LXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4-1/LXI negatywnie Komisja nie zajęła stanowiska negatywnie pozytywnie
4-2/LXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
4-3/LXI negatywnie negatywnie negatywnie negatywnie
5/LXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/LXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/LXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/LXI pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie