Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

  

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

2/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

2-1/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

2-2/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

3/XXIV

Komisja przyjęła informacje do wiadomości

Komisja przyjęła informacje do wiadomości

Komisja przyjęła informacje do wiadomości

Komisja przyjęła informacje do wiadomości

4/XXIV

Komisja przyjęła informacje do wiadomości

Komisja przyjęła informacje do wiadomości

Komisja przyjęła informacje do wiadomości

Komisja przyjęła informacje do wiadomości

5/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

6/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

11/XXIV

Komisja nie zajęła stanowiska

Załącznik nr 1

pozytywnie

Załącznik nr 2

12/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

13/XXIV

pozytywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

negatywnie

14/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

negatywnie

15/XXIV

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

negatywnie

16/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

17/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

18/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

19/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

20/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

21/XXIV

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 1 Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad sesji.

Załącznik nr 2 Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje zmianę zapisu §14 z „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” na „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.”