Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LXIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/LXIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/LXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/LXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/LXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/LXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/LXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/LXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/LXIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie