Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

ccc

 

Druk
Nr
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
 i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego,
 Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu,
Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
1/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
5/XLII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLII Komisja nie opiniowała projektu uchwały Komisja nie opiniowała projektu uchwały Komisja nie opiniowała projektu uchwały Komisja nie zajęła stanowiska