Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

ccc

 

Druk
Nr
Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
 i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego,
 Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu,
Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
1/XLIII Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
5/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XLIII negatywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie
8/XLIII negatywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
9/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XLIII pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
12/XLIII pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
13/XLIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XLIII pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały pozytywnie