Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XV Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/XV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XV pozytywnie negatywnie negatywnie pozytywnie
7/XV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XV negatywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
9/XV pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
10/XV Projekt uchwały wycofany z porządku obrad Projekt uchwały wycofany z porządku obrad Projekt uchwały wycofany z porządku obrad Projekt uchwały wycofany z porządku obrad
11/XV pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
12/XV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/XV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/XV pozytywnie pozytywnie Załącznik nr 1 Komisja nie zajęła stanowiska
16/XV Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości

 

  • Załącznik nr 1 – Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskuje o usunięcie z treści uzasadnienia do uchwały zapisu: „Z uwagi na powyższe Rada Miejska w Gryfinie nie znajduje podstaw do dokonania zmian w uchwale, regulującej wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Gryfinie”.