Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/IX Komisja przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018 do wiadomości Komisja przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018 do wiadomości Komisja przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018 do wiadomości Komisja przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018 do wiadomości
2/IX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/IX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/IX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/IX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/IX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/IX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/IX Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie Komisja rozpatrzyła wniosek negatywnie Komisja nie zajęła stanowiska do wniosku Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie
9/IX Komisja nie zajęła stanowiska do wniosku Komisja nie zajęła stanowiska do wniosku Komisja nie zajęła stanowiska do wniosku Komisja nie zajęła stanowiska do wniosku