Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/VII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/VII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/VII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
4/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/VII pozytywnie Załącznik nr 1 pozytywnie pozytywnie
13/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
14/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
15/VII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
 

Załącznik nr 1 – Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o dokonanie zapisu w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2019 r.” – „Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do prowadzenia szerokiej edukacji i promocji programu w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt, a także opieki nad zwierzętami i ich humanitarnego traktowania”.