Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 
DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej
1/II Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
2/II Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
3/II Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości Komisja przyjęła informację do wiadomości
4/II Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/II pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/II pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/II Załącznik nr 7 Załącznik nr 3 pozytywnie Załącznik nr 5
8/II Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/II Załącznik nr 8 Załącznik nr 2 Załącznik nr 1 Komisja nie zajęła stanowiska
10/II pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/II pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/II pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/II pozytywnie Załącznik nr 4 pozytywnie Załącznik nr 6
14/II pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie