Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na LIX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/LIX Komisja przyjęła Informację do wiadomości Komisja przyjęła Informację do wiadomości Komisja przyjęła Informację do wiadomości Komisja przyjęła Informację do wiadomości
2/LIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/LIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/LIX Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/LIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/LIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/LIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/LIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/LIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/LIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie