Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XIX Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/XIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/XIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XIX pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XIX pozytywnie negatywnie pozytywnie pozytywnie
7/XIX negatywnie negatywnie negatywnie negatywnie
8/XIX pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie pozytywnie
9/XIX Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska pozytywnie