Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/VIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła
sprawozdanie do wiadomości
Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
2/VIII Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
3/VIII Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
4/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/VIII pozytywnie pozytywnie Załącznik nr 1 pozytywnie
12/VIII pozytywnie pozytywnie pozytywnie Komisja nie zajęła stanowiska
13/VIII pozytywnie Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały Komisja nie otrzymała projektu uchwały
 

Załącznik nr 1 – Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wypracowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino.