Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

gg Opinie Komisji do projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

  

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/XXVII

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

2/XXVII

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

Komisja przyjęła informację do wiadomości

3/XXVII

Komisja nie zajęła stanowiska

Komisja nie zajęła stanowiska

Komisja nie zajęła stanowiska

Komisja nie zajęła stanowiska

4/XXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

5/XXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 1

6/XXVII

Komisja nie zajęła stanowiska

Komisja nie zajęła stanowiska

negatywnie

pozytywnie

7/XXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/XXVII

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/XXVII

pozytywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

Komisja nie zajęła stanowiska

 

Załącznik nr 1 – Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje o wykreśleniu w załączniku nr 1 do uchwały, w części E pt. „Sposób postępowania z bioodpadami” zapisu „o pojemności ……..m³”.