Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

 

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2/XXXI Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska Komisja nie zajęła stanowiska
3/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
4/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
9/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
10/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
11/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
12/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
13/XXXI pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie