Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

Opinie Komisji do projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
2/X pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2-1/X pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
2-2/X pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
3/X Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości
4/X pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
5/X pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/X pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/X pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/X pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie