Sesja nr IV

UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 stycznia 2019 r. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Lista załączników:
UCHWAŁA NR IV/34/19 [116259 bajtów]