Sesja nr IV

UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Lista załączników:
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY [153965 bajtów]
UCHWAŁA NR IV/31/19 [116364 bajtów]