Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
w dniu  25 listopada 2020 r. godz. 1430

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu komisji
1.    Małgorzata Wisińska obecna
2.    Wanda Hołub obecna
3.    Marcin Para obecny
4.    Marcin Pazik nieobecny
5.    Maciej Puzik obecny
6.    Marek Sanecki nieobecny
7.    Zenon Trzepacz nieobecny
8.    Piotr Zwoliński obecny