Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 16 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Ponowne rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nienadania nazwy ulicy części działki na 1312 obręb Gryfino 4, ze względu na dodatkowe dokumenty do skargi.

III. Rozpatrzenie wniosku do Rady Miejskiej w Gryfinie o nadanie nazwy ulicy części działki na 1312 obręb Gryfino 4, zawartego w skardze.

IV. Wolne wnioski i informacje.