Materiały na sesję

ccc

 

  • DRUK NR 1/XXXII - Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Gryfino za lata 2018-2019”.
  • DRUK NR 2/XXXII - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2020 r.”.
  • DRUK NR 3/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/223/20 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  • DRUK NR 4/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • DRUK NR 5/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części z opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży za rok 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Gryfino.
  • DRUK NR 6/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Armii Krajowej 2-4 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży.
  • DRUK NR 7/XXXII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna.
  • DRUK NR 8/XXXII - Rozpatrzenie wniosku o nadanie nazwy ulicy części działki nr 1312 obręb Gryfino 4.