Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2022-2030

 

UCHWAŁA NR LXIV/458/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 grudnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022–2030

ZARZĄDZENIE Nr 0050.125.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022–2030

UCHWAŁA NR LXI/440/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 października 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022–2030

UCHWAŁA NR LIX/433/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022–2030

UCHWAŁA NR LVII/423/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022–2030

ZARZĄDZENIE Nr 0050.72.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022–2030

UCHWAŁA NR LV/407/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022–2030

UCHWAŁA NR XLIX/367/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022–2030

UCHWAŁA NR XLVI/357/22 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfino na lata 2022-2030 - projekt