Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 8 grudnia 2021 r. godz. 1500
(w trybie zdalnym)
 

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Hołub Wanda obecna
2.    Kasprzyk Elżbieta obecna
3.    Piasecki Jerzy nieobecny
4.    Pieczyńska Magdalena obecna
5.    Witowska Jolanta nieobecna
6.    Wisińska Małgorzata nieobecna
7.    Zwoliński Piotr obecny