Rok 2022 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.125.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022–2030

Lista załączników:
ZARZĄDZENIE Nr 0050.125.2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO  [3696288 bajtów]