Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 23 maja 2022 r. godz. 900
 

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Hołub Wanda obecna
2.    Kasprzyk Elżbieta obecna
3.    Piasecki Jerzy obecny
4.    Pieczyńska Magdalena obecna
5.    Witowska Jolanta obecna
6.    Wisińska Małgorzata obecna
7.    Zwoliński Piotr obecny