Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu

w dniu 23 maja (poniedziałek) 2022 r. godz. 9.00

 

 1. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. przyjęcie protokołu nr 38/22 oraz 39/22

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. intencji powołania spółdzielni socjalnej – DRUK NR 1/LIV

 2. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie zamknięcia punktu kasowego w Urzędzie Miasta I Gminy w Gryfinie - DRUK NR 2/LIV

 1. skarga - materiał do druku nr 2/LIV,

 2. projekt uchwały – DRUK Nr 2/LIV.

 1. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 3/LIV

 1. skarga – materiał do druku nr 3/LIV,

 2. projekt uchwały DRUK NR 3/LIV

 1. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok – DRUK NR 4/LIV

 1. Wolne wnioski i informacje.