Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 30 marca (czwartek) 2023 r. godz. 10.00.

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Spotkanie dotyczące złożonego wniosku o wsparcie finansowe gryfińskiej Policji na zakup pojazdu służbowego z Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie

III. Wolne wnioski i informacje.